לוח הפלגות
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
כלים ומחשבונים
שערי
מטבע
מחשבוני
המרה
מחשבוני
עזר
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 14.05.2021
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.296 +0.518
אירו 3.9764 +0.048
ליש"ט 4.6193 -0.309
100 יין 3.0053 -0.342
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
שימושון
מכון התקנים

מכון התקנים

יבוא מוצרים וחומרי גלם לישראל, מצריך אישור תקן על ידי מכון התקנים, מתוקף צו ייבוא חופשי אישור הניתן על ידי מכון התקנים נקרא" אישור תקן".


לחברתינו נציג במכון התקנים בעל ניסיון עשיר בסיווג למחלקות והמעבדות השונות, ללקוחותינו אנו נותנים שירות ייעוץ, תמחיר של עלות המס הצפויה, ואומדן לגבי אופן וזמן קבלת אישור התקן.


תחילת התהליך הינו בסיווג- משם ניתן להשליך בצורך של אישור התקן ביבוא מוצר זה לישראל.


משלוח יבוא טרום יבוא:
עדיפות להביא דוגמא טרם יבוא כמות מסחרית, ולהעבירהבמכון התקנים, במידה  ותוצאות הבדיקות היו חיוביות, יקבל היבואן תעודה חיובית אשר תשמש כאישור דגם ולאחר בדיקת המשלוח הראשן  "אישור תקן" , האישור ניתן לדגם מסוים מיצרן מסוים ולא למשהו דומה או מוצר זהה מיצרן אחר.

 

מכון התקנים מקיים ארבעה סוגי בדיקות:

בדיקה מלאה:
בדיקה זו מתבצעת עם תחילת היבוא או כשלב מקדים לתהליך היבוא. תדירות הבדיקה - אחת לחיי דגם או בפרקי זמן שונים ומוגדרים מראש, בהתאם לסוג המוצר.


בדיקה חלקית:
בדיקה, שמטרתה לקבוע אם המוצרים שבמנה מתאימים לחלק מדרישות התקנים החלים עליהם.


בדיקת השלמה:
בדיקה זו נעשית כאשר קיים הסכם הכרה הדדית עם מוסד כלשהו בחו"ל, שתעודת הבדיקה שלו מוצגת למכון התקנים, אולם התקן לפיו נבדק המוצר אינו זהה בכל סעיפיו לתקן הישראלי הרלוונטי למוצר.


בדיקת זיהוי:
בדיקה שמטרתה לבחון אם המוצרים המיובאים זהים לאלה שנבדקו בעבר בבדיקה מלאה (בדיקת דגם).